tuo

att, den c, den där c, denna c, det n, det där n, detta n, så, som, vilken

suositut haut
synnyttää adjektiivi olento täysperävaunurekka nousta kierre