takia

därför att, eftersom, på grund av, senare, åt, emedan, i, mot, ty, ovanpå, upp å, vidare

suositut haut
avata raato käyttää megametri visut piilo