perus-

avgörande, främsta, huvud-, huvudsaklig, kardinal c, kardinal-, väsentlig, rudimentär, primär, atom, atomär, atomisk, fundamental, grundläggande, ordinär

suositut haut
muurari ei-juutalainen julistaa tuskallinen silittää painolaatta