jako

affär c, dela, ge, giv c, handla, kontrakt n, langa, pakt c, sälja, transaktion c, uppgörelse c, beck n, kast n, kasta, lägga, plan c, resa, slänga, ton c, tonhöjd c, division c, aktie, andel, dela ut, delge, fördela, förmedla, utdela, flytta isär, fragment n, hål n, lämna, skiljas, söndra, spagat, splittra, spricka c, distribution c, fördelning c, tilldelning c, utdelning c

Esimerkkilauseet

: rfquotek|Jules VerneWebster 1913[[Category:en:Parrots]]----

suositut haut
nussiminen vedonvälittäjä [[pitää]] [[jonakin]] hajamielisesti asu kansi